ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רפו

ב"ה, י"ז כסלו, תשל"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום י"א כסלו, בו כותבת בקשר לשם של הילד הנולד שי', בקשר לסנדק, ובקשר למוהל ובקשר למקום עשיית הברית בשטומו"צ,

תתייעץ בכל זה עם רב מורה הוראה בעירה, והשם יצליחם.

בברכת מזל טוב להולדת הבן שי'.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א