ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רפז

ב"ה, ח"י כסלו תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה שלמה אליקום שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק נח, כיון שאמחז"ל לעולם ילמוד אדם במקום שלבו רוצה, גם בנם שי' יעשה כן.

כיון שהכל בהשגחה פרטית, מהנכון לבדוק התפלין וכן המזוזות בדירתם – באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים – שתהיינה כולן כשירות כדין.

בברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה שלמה אליקום הולצמן.

שאמחז"ל לעולם כו' ע"ז יט, א.

בנם יצחק יהודה.