ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שט

[כ"ד טבת ה'תשל"ב]

באם לא יסתיים אצל השגריר – אז שיסע ב"כ מכאן לאהקת"ו ולמסור שם ישר בהטעמה שלגודל חשיבות הענין וכו'.


מענה ל"איגוד למען קיום היהדות" אודות פעולות בקשר ל"מיהו יהודי". וראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם. אגרות נוספות אל האיגוד – לקמן אגרת י'שיג. י'שמה.