ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שטו

[ב' שבט, ה'תשל"ב]

. . . לההערה

(וכתוב הוא בישעי' סד, ז) והפי' הוא כבפיוט דליל יוהכ"פ כי הנה כחומר ביד היוצר (ראה במפרשים בישעי').


האגרת היא אל מו"ה יצחק דובאָוו, ונכתבה על גליון המכתב מיום ב' שבט ה'תשל"ב. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קכו (ע' קל), ובהנסמן בהערות שם.

לההערה בוהוא רחום בב' וה' שאומרים "אנחנו החומר ואתה יוצרנו" – שלכאו' הוא ענין חומר וצורה. והרי הבריאה היא יש מאין.