ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שכח

ב"ה, י"ב שבט תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

מו"ה יוסף שי' וזוג' מרת שושנה תי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

מכתבה נתקבל ותסיח דעתה לגמרי מחלום וכו' – כי אין בו ממש כלל. וביחד יגדלו כיו"ח שי' לתורה חומע"ט.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על הציון הק'.


נדפסה ב"התקשרות" גליון רצט ע' 9, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מרת שושנה מעטוף, ברוש. אגרת נוספת אלי' – לעיל חכ"ו אגרת ט'תרפב.