ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שמה

[י' אדר ה'תשל"ב]

מקום לחשש שכל פרסום קודם מסירת העצומה – הן כאן והן שם – ואפילו פרסום מצומצם ביותר יקשה . . לכן כדאי שכהנ"ל יהי' בסודיות האפשרית עד לאחרי המסירה. וק"ל.


מענה ל"איגוד למען קיום היהדות" אודות פעולות בקשר ל"מיהו יהודי". וראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם. אגרות נוספות אל האיגוד – לעיל אגרת י'שט, ובהנסמן בהערות שם.