ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנ

ב"ה, ט"ו אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ

מו"ה אברהם אלי' שי' אַקסעלראָד

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו אשר עלו הוא ובני ביתו שיחיו לארצנו הקדושה ת"ו. ויהי רצון שתהי' הסתדרותם בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בנוגע למקום דירתו וכו', ידועה דעתי אשר קדימה בזה לנחלת הר חב"ד, ורק באם אי אפשר, היינו שאין שם דירה וכו', אזי להתענין בנוגע לכפר חב"ד.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית שאיך שיחליטו יהי' בטוב.

בעת רצון ייקרא הפ"נ על הציון.

בברכה להסתדרות טובה ולבשורות טובות.


לנחלת הר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת י'קכב, ובהנסמן בהערות שם.