ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנו

ב"ה, כ"ד אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הבאים עה"ח במכתב אנ"ש דרחובות

מיום ההילולא יו"ד שבט

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם אאשר קבלת מכתב-ברכה הנ"ל, ות"ח ת"ח.

וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק: ואברכה (ה' מקור הברכות) מברכיך, בברכתו של הק' שתוספתו מרובה על העיקר.

מצו"ב ב' מכתבים – ויה"ר שיבש"ט בתוכנם, שבכל עת זמנו הוא.

הפ"נ יקרא עה"צ.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

ואברכה . . מברכיך לך לך יב, ג.

שתוספתו מרובה על העיקר ראה ב"ר פס"א, ד.