ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנז

ב"ה, כ"ד אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה ברוך שלמה אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מאז וכן הדו"ח כספי וכו'.

מצו"ב ב' מכתבים – ויה"ר שיבש"ט בתוכנם, שבכל עת זמנו הוא.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה ברוך שלמה אלי' קונין. אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'ריב.