ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שסא

[אדר ה'תשל"ב]

כיון שכבר נמצא כאן – ינצל זה לחזק בריאותו ולהתקדם ככל האפשרי בתומ"צ.

כיון שרק שנה א' נשארה לקבלת ב.א. – כדאי להשתדל בזה.

כן כדאי לברר אולי יכול לגמור זה כאן בהקדם (ע"י שיקחו בחשבון לימודיו בארץ ישראל).

מובן שאין לדחות החתונה לזמן ארוך.

2) מנהגי יום הולדת.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק.

כיון שכבר כו' מענה לאחד שחזר בתשובה ונפגש עם אחת שהתחילה לחזור בתשובה ובינתיים הוא נחלה ורצה לדחות החתונה כו'.

ב.א. = תואר ראשון (B.A.).