ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שסד

[ב' ניסן, ה'תשל"ב]

בנוגע לעצם השידוך – מובן שבזה עלי' להחליט. באם ספק כו' – בהתייעצות עם הורי' שי' וכיו"ב.

מפורסמת דעתי שצ"ל קיצור בזמן שבין החלטה לשידוך ובפרט עשיית "וואָרט" וכיו"ב להחתונה.

עכ"פ פחות משנה.

אזכיר עה"צ להנ"ל.


נכתבה על גליון המכתב מיום ב' ניסן ה'תשל"ב.

מפורסמת דעתי ראה גם לעיל אגרת י'ד, ובהנסמן בהערות שם.