ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שסח

[ח' ניסן, ה'תשל"ב]

נת' ות"ח ת"ח (כולל גם הנח"ר הגדול שכיוונו היום וכו'). ויה"ר שיפוצו המעינות חוצה ובעגלא דידן ממש קאתי מלכא משיחא ונלך כולנו כאחד לקבל פניו וכו'. אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. נדפסה בספר "יום מלכנו" (קה"ת, כפ"ח תשד"מ) ע' 211.

נכתבה על גליון המכתב מיום ח' ניסן ה'תשל"ב. מענה לצא"ח במאָנטרעאַל על המתנה שהגישו לכ"ק אדמו"ר לרגל יום הבהיר י"א ניסן – לימוד שיעורי תניא על הרדיא במאָנטרעאַל, מתחיל מיום י"א ניסן.