ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפ

ב"ה, כ"ו ניסן, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר עובד בן עמי שי'

ראש העיר נתני'

שלום וברכה!

בנועם ובתודה לבבית נתקבל מברק הברכה בקשר עם יום ההולדת.

במיוחד נתרשמתי מאות הכבוד שהנחילה עירית נתני', ובראשה כבוד מעלתו, לתנועתנו, תנועת חב"ד, בקראם אחד מרחובות העיר בשם "רחוב חב"ד".

והרי זהו ביטוי מתאים ביותר לההכרה והאהדה שכ' ובני עירו רוחשים לפעולות חב"ד בשטח החינוך והפצת ערכי עמנו המקודשים, בארצנו הקדושה ובתפוצות, מתוך אהבה המשולשת – אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל, שהן כולי חד – והוא יסוד השקפת עולמה של תורת החסידות בכלל ותורת חב"ד בפרט.

וכבר מלתי אמורה בכגון זה: יתברכו המברכים מה' מקור הברכות, על פי הבטחתו לאברהם אבינו – ואברכה מברכיך – מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, בגשם וברוח גם יחד.


שהן כולי חד: ראה גם לעיל אגרת י'קפח, ובהנסמן בהערות שם.

ואברכה מברכיך לך לך יב, ג.

מידו המלאה . . והרחבה נוסח ברכה הג' דברהמ"ז.