ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שצ

ב"ה, י"ב אייר, תשל"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס כו'

מו"ה אברהם מרדכי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום א' פ' אמור.

מצו"ב מכתב כללי שתקותי שיענין את כת"ר שי'.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. ת"ח ת"ח על כתבו עתה מפעולותיו בענין "מיהו יהודי" ובודאי עומד בקשר עם אלה שביקרם (והרי אמחז"ל הלואי שיהי' מורא שמים עליהם כמורא בו"ד) ויוסיף בהן כהנה וכהנה (סנה' כא, א) – מתאים לרציניות הדבר וכו', שבעה"ר הולך ומחריף. וד"ל.

מצו"ב המחאה – תשלום הוצאות הכרטיסים כו' – וחבל אם נגרם אי נעימות ע"י העכוב ע"ע, ואת כ' הסליחה.


מו"ה אברהם מרדכי: הרשברג, מקסיקו. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קלא, ובהנסמן בהערות שם.

מכתב כללי כנראה אגרת י'שסג (או) אגרת י'שע דלעיל.

מיהו יהודי ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

אמחז"ל ברכות כח, ב.