ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תז

[ט' סיון, ה'תשל"ב]

קידושין וחתונה ענינם: הרי את מקודשת לי – ששנים יהיו שייכים אך זל"ז – וכשהנאספים מבטאים שמחתם וברכתם להזוג – צ"ל באותו התוכן, עכ"פ לא בהפכו ובסתירה לזה.

ריקודי תערובת תוכנם: שנשואה לאחד רוקדת עם אחר, או שבחורה רוקדת עם בחור ואין צורך כלל לנישואין וקידושין וכו'. וזה עושין בפרסום וברעש וכו'!!!

אתדל"ע כעין אתדל"ת – כשמראין למטה שנישואי הזוג מביאין לשמחת קירוב כהנ"ל הרי, ר"ל, וכו' וק"ל.


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 305. נכתב כמענה ע"ד ריקודי תערובת בחתונה. וראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תרכג.