ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תח

ב"ה, י"א סיון ה'תשל"ב

להדפיס התניא והסידור ולהוסיף באפסעט מהמצו"ב:

1) בתניא (בסופו) הקטן

2) בסי' תהלת ה' (בסופו) הקטן

בשער התניא צ"ל: הוצאת השבעים י"א ניסן וכו' (כמו בהוצאה האחרונה).

הסי' צ"ל: הוצאה העשרים י"א ניסן וכו'.

לתת בשמי לכאו"א מהת' (דתו"ת, תו"א, ביסל"מ, בית רבקה, רשת, בית חנה וכו' – מוסדות חינוך החבדיי"ם) ששלחו מכ' ברכה ליא"נ, תניא, או סידור – לפי ראות עיני המורה שלו.

מספר הטופסים דהנ"ל מכאו"א 1000 יותר מהנצרך באהקת"ו.

קודם הנתינה/

להוסיף בהאפסעט (בכת"י – ולא במכונה)

– משמאל הגליון למעלה – כרגיל:

האברך .  . . שי'

או (לתלמידות) . . תי'

ובשורה למטה מזו שם המוסד שלומד(ת) בו (והכתה)

לתלמידות – לשנות ללשון נקבה כמובן

במקום:

תרגיל          תרגילי   (במכ' דהתניא)

תוכל          תוכלי    (במכ' דהסידור)

אתה          את

עומד          עומדת

תזדרז          תזדרזי

מהנכון ביותר שבכיתות המתאימות יוסיפו המורים בע"פ ביאור בתוכן המכ' (והענין בכלל) ויסיימו במסקנא ע"ד הוספה בהתמדה וכו' וכו'.


מענה שנשלח למנהלי המוסדות בקשר למכתבים דלעיל אגרות י'תג-תד.

בסיום המענה נכתב ע"י המזכירות: "ביאור על הנ"ל ישמע ע"י הטלפון". וראה גם לעיל ב"מבוא" ע' 21.