ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תי

[ח"י סיון, ה'תשל"ב]

לכאו"א מהזוג שי' – בשמי:

התבוננתי בהדו"ח של הררזש"ד שי' (בקשר עם ביקורם אצלו מאז) שביקשתיו לשלחו לי עתה –

ודעתי עפ"ז עתה – שעליהם לבקר אצלו עתה עוה"פ, לבאר המצב עתה – ולאור הוראותיו – לעשות כל התלוי בכאו"א מהם שיהי' השלום בביתם וכדבעי, ובפרט בהתחשב בטובת ילדיהם שי'. וה' יצליחם.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מח"י סיון ה'תשל"ב.

הררזש"ד הרב ר' זלמן שמעון (ע"ה) דוואָרקין.