ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תטו

ב"ה, כ"ה סיון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום י"ח סיון,

כיון שלפעמים העכוב בברכת ה' לזרעא חייא וקימא בא מחסרון דיוק וזהירות בקיום חוקי ודיני טהרת המשפחה (נדה, הפסק טהרה, טבילה במקוה כשרה וכו') וכיון שחסרון ידיעה מביא לחסרון בקיום – עליהם לברר אצל רב מורה הוראה כל הפרטים בזה ועל מנת לשמור עליהם מכאן ולהבא ככל הדרוש.

וכל זה בתוככי הנהגה בחיי היום יומים שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף על העיקר שכן הוא ציווי הקב"ה, הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם.

והרי בעניני תורה ומצות ככל שיהי' המצב גם טוב בזה – תמיד יש מקום להוסיף כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר


מצילום האגרת.

כיון שלפעמים כו' ראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'קל, ובהנסמן בהערות שם.

עליהם נאמר אחרי יח, ה.