ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תטז

[סיון, ה'תשל"ב]

אפילו באם לא היו כל פקפוקים בהנ"ל, מטובת הנ"ל לפרסם עסקת חבילה זו והתוצאות מובנות.

ואוי ואבוי ל"השגי חב"ד" במקום שנמצאים שם עשיריות בשנים, שמציעים להם כהנ"ל.

ב. [פלא גדול על ה]קס"ד לקבל ההצעה. וק"ל.


נכתב במענה על הצעת גורמי השלטון תמורת מסירת מוסד חבד"י לידם, יתנו מוסד אחר.