ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכה

ב"ה, ו' תמוז, תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום כ"ט סיון ע"ד השן כו',

כיון שהכאבים (רגישות) משך זמן מראים שהמצב לא בסדר – צריך לטפל בזה ולא להזניחו.

ובאם, ככתבה, בין הרופאים ישנה חלוקת דעות, ישאלו דעת רופא שלישי שיכריע ביניהם.

הפ"נ שבכמ' יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר


נדפסה בלקו"ש חל"ו ע' 318.