ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכז

ב"ה, י' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מכתבך – בקשת ברכה – נתקבל אל נכון, והשם יתברך ימלא משאלות לבבך לטובה.

ובודאי יודעת את, שהדרך לקבלת ברכת ה' היא הנהגה יומית כיאות לבת ישראל, בת אמותינו שרה רבקה רחל ולאה.

והבטיחונו חכמינו, זכרונם לברכה, שאין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה להצלחה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


והבטיחונו חכמינו: ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.