ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תלג

ב"ה, י"ד תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת חנה תחי' דמיאל

ברכה ושלום!

הנני לאשר קבלת הספר שבותנו אלינו בלוית הפתק. ות"ח על שימת לבבה לשלוח לי הספר, ובפרט שחביבים עלי דברי בעלה ע"ה המביעים השקפת עולמו בכמה ממכתביו אלי נוסף על מה ששמעתי עליו מידידים.

ויהי רצון שהשתדלותו בהפצת הערכים הקדושים של עמנו הנצחי שהגה בהם והשתדל להפיצם כפי שידו מגעת תביא פירות ופירי פירות, ובמיוחד על ידי דבריו ונאומיו ורשימותיו בשנים האחרונות לחייו בעלמא דין.

בברכה לאורך ימים ושנים טובות ונחת אמיתי הוא נחת מסורתי מכל בני משפחתה שי' ובכבוד,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בטח שמרו על מנהגי והוראות תורתנו תורת חיים בקשר עם החיים הנצחיים, כוונתי המנהגים בשנת האבלות ואחר זה היאָרצייט (יום השנה) וכו' לעילוי נשמת המנוח ז"ל.

והרי זה, ביחד עם העיקר – הנהגה על פי התורה תורת חיים מתאים לשאיפת ותקות המנוח – נחת רוח האמיתי ועיקרי שאפשר לגרום לנשמת המנוח, אשר הנשמה הרי היא נצחית ונמצאת בעולם האמת.


בעלה: יצחק. וראה גם אגרות אליו – לעיל חי"ט אגרת ז'נג, ובהנסמן בהערות שם.