ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תמ

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת גולדה תחי' ורהפטיג

ברכה ושלום!

זה זמן ארוך מאז קבלתי מכתבה ואף על פי שאני שואל ומקבל ידיעות מבני המשפחה, אבל לא דומה משמועה ישרה, ואשמח לקבל בשורות טובות ממנה ובני ביתה שיחיו.

סיבת כתבי לה דוקא עכשו היא שכיון שבאים אנו מיב-יג תמוז, שבודאי יודעת פרשת ימים אלו, הרי שעת הכושר היא להתעוררות להוספה בפעולות להפצת והחזקת היהדות, ובפרט אלו שזכו ונמצאים הם בארצנו הק' ת"ו, ובפרט בירושלים עיר הקודש, הרי שזכותם ובמילא האחריות שלהם מחייבים השתדלות יתרה בזה.

ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר