ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תמב

[כ"א תמוז, ה'תשל"ב]

1) ידועה דעתי מאז שחינוך הבנים והבנות שי' – יהי' במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר.

2) בריאות – כהוראת רופא מומחה. בסגולות וכו' שכותבם – אין לי ידיעה ויברר על אתר.

3) המדרש תנחומא – נתקבל ות"ח ת"ח.

4) אזכיר עה"צ להנ"ל.


מצילום האגרת. והיא אל מו"ה מנחם ב"צ וילהלם, ירות"ו.

ידועה דעתי ראה גם לעיל אגרת י'שלו, ובהנסמן בהערות שם.