ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תמז

[ג' מנחם-אב, ה'תשל"ב]

בתור יוצא מן הכלל.

ובאם יוגמר כהנ"ל עד ליא"נ תשל"ג, יכניסו הנ"ל לסדר המענקים לע"א מוסדות ועוד זאת שישלחו – תיכף לקבלת אישור מכל הג', שכל החותמים במכ' זה – אחראים לכהנ"ל בעיקר לשתהי' פעילות ממשית כדבעי בנוגע להכנסות וכו':

מאה אלף ל"י ע"ח ה10% השתתפות בההוצאות.

מאה אלף ל"י הלוואה – עד שיקבלו מענקים הנ"ל וההכנסות אבל לא יותר מלשנה.


מענה להחתומים (מו"ה אפרים וואָלף; מו"ה שמואל חפר ומו"ה אברהם חנוך גליצנשטיין) על גליון מכתבם מיום ג' מנ"א ה'תשל"ב, בנוגע לסיום בנין ישיבת תורת אמת בירות"ו, בכתבם סכום כל ההוצאות שיהיו, והנצרך מיד הוא סכום של מאתיים אלף לירות. ראה גם לקמן אגרת י'תעד.

ליא"נ = לי"א ניסן.