ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תסז

ב"ה, ו' אלול, תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

חברי מערכת "אורות חב"ד"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת העתון מס' 1 ובקשתם ברכה פ"נ,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וימלא השי"ת משאלותם לטובה להמשיך ולהוסיף בההו"ל וכלשונם להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.


להגדיל תורה ולהאדירה: ע"פ לשון הכתוב – ישעי' מב, כא.