ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפד

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

תלמידות כל המחלקות דבית ליובאוויטש אשר בלונדון

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

הפ"נ שלהן בנועם קבלתי.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע להן ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שנת הצלחה בלימודיכן ובהנהגה טובה מתוך בריאות הנכונה.

בברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.