ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תצג

[ה'תשל"ב]

בנוגע לאחי' צריך להשתדל שידור בשכנות עם אמם תי' או עכ"פ דאחיותיו תי' ובמילא יוכלו להשפיע עליו ולסייעו בעניניו בכלל ובנוגע לשידוך בפרט. ואולי הטוב ביותר שיעתיק לאה"ק. והרי כותבת שאמה גרה שם. באם אפשרי – כדאי להשפיע עליו גם עתה ע"י מכירים שבסביבתו (או רב שם וכיו"ב).

אזכיר עה"צ.