ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תצה

[ה'תשל"ב]

באם באמת החליט שההצעה מתאימה – ימצא ידידים שיסבירו להמדוברת תי' שהפעם החלטתו תקיפה ולתמיד ולא ישנה, ויציע ג"כ זמן קבוע לחתונה ובעתיד הקרוב. ואז יש לומר שגם היא תסכים.

באם אינו מוכן לעשות כ"ז תיכף – סימן שאין החלטתו אמיתית וכו' ולמה יבלבלה?!

השמות ואזכיר עה"צ. בדהתפוהמ"ז.


בדהתפוהמ"ז: = בדיקת התפילין והמזוזות.