ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקב

[ה'תשל"ב]

תסבירו (וכן את בתה תי') – שזהו (רצון בתה) בדוגמת האומר (ויש כו"כ כאלה, ובתקופתנו בפרט) שרוצה, ר"ל, לאבד א"ע ר"ל ויתענג בזה וכו' ורצונה הנ"ל הוא גרוע מזה (כיון שזהו אסון נמשך במשך כל השנים שחיים לאח"ז – וכמפורסם בהסטאַטיסטיקע ע"ד נשואי תערובות: גודל האחוז דהגיטין, פירוד, מחלוקת וכו' שמגלים ומספרים עד"ז. ויותר ע"ז – האחוז שמתביישים לגלות אסונם כו'[)].


תסבירו כו': מענה אודות נישואין עם נכרי.