ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקז

[ה'תשל"ב]

בתקופתנו המבולבלת ובפרט הנוער – כשברכם השם וילדיהם שי' תקיפים ברצונם ללמוד תורה ואין כל ספק אצלם בזה – צריך להזהר ביותר שלא להחלישם בזה כלל (כי החלישות עלולה להוליד מח' של ספק וכו'), ואדרבא צריך לחזקם בזה. וזה נוגע לא רק להצלחת הלימוד, כ"א גם לשלמות השקפת עולמם ושלא להתפתות כלל להסביבה שבחוץ וכו' (כולל – שבקאַלעדז).

ולכן כדאי שישפיעו גם על בנם . . שי' שיכנס לישיבה לכל היום, עכ"פ לשנה-שנתיים. בנוגע לפרנסת בניהם שי' יחכו עד שבניהם יתחילו לדבר עד"ז. והשם יצליחם.