ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקטז

[ה'תשל"ב]

בכלל – נכון במאד, אבל בתנאי שיהי' מי שיתעסק בזה ע"מ שיתנהג הענין כדבעי בפועל ובמעשה

[הדגשתי הנ"ל – לשלול השיטה דכו"כ וכו' שהתעסקות פי': א) להורות לאחרים את המוטל עליהם, ב) הסברת האי אפשרות שעליו בעצמו לעשות מה שהוא].


בכלל כו': מענה לפעולה לטובת שכונת קראון הייטס.