ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקיט

[ה'תשל"ב]

בנוגע להשם דבתם תי' כפי שתתדבר עם בעלה שי'. באם לא יבואו לדעה אחת – כהוראת הרב מרא דאתרא.

בכלל – לכאו"א תפקיד שלו (כמדובר ג"כ במכ' הכללי דשנה זו).

תפקידה לע"ע – אך חינוך ילדי' שי', הנהגת הבית ובהנוגע לבעלה שי'.

ועסקנותה ציבורית – תפריע להנ"ל. ודי' – השתתפות בשיעורים בשעות שפנוי' מהנ"ל.


במכ' הכללי: דלעיל אגרת י'ריא.