ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקכה

[ה'תשל"ב]

כיון שעל האדם לעשות התלוי בו בדרך הטבע – הרי מתאים לגילה עלי' להסתדר במקום שהסיכוים לשידוך טוב-טובים יותר (משא"כ משרה בפינה רחוקה),

משרה (שליחות) דסוכנות – "מטילה חותם" שהיא שייכת לחוג מסויים, ועלול להשפיע בנוגע לשידוך ובפרט בנוגע לבני ישיבות.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק.