ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקכט

[ה'תשל"ב]

א) בטחון עצמי, חשק בעבודתה וכו' – תתבונן בזה 1) כאו"א מבנ"י הוא שלוחו של הקב"ה להאיר בעולם וכו'. 2) חינוך בנ"י – עתה הוא ענין דפקו"נ ממש

ובטח תועיל להנ"ל.

ב) עזר להעולים מרוסיא כו' שי' – נחוץ במאד וחיוני ומועיל ביותר באם קשור בפגישה ודבור באופן בלתי פורמַלי פא"פ וכו'.

ג) לשידוך – תתייעץ בהמכיר(ים) את המדובר ואין נוגע בדבר.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק.