ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקל

[ה'תשל"ב]

תמצא רופא שיסכים ע"ז ללדת עוד, ויהא בשטומו"צ.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק.

תמצא רופא כו' מענה לאשה שהיו לה ג' בנים ומשותקת על שני הרגליים ויושבת על כסא גלגלים והולכת רק עם קביים וכבר תשע שנים שהרופאים לא מרשים לה ללדת עוד ילדים והיא רוצה ללדת עוד ובטוחה בה' שיהי' הכל כשורה ושואלת דעת כ"ק אדמו"ר אם ללדת עוד.