ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקלב

[ה'תשל"ב]

כעצת רופא ידיד.

כיון שממכתביו אין ברור כלל המצב הכללי במסחרים הנ"ל, וע"פ השמועות – משתנה מזמן לזמן – יתייעץ בידיד מבין. ובכלל – יתעסק בזה שעוד רבים עוסקים.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק.

כעצת רופא ידיד במענה לשאלה באם להתחיל ולהשתדל לעשות ניתוח על "שבר" שיש לו.

כיון כו' במענה לשאלתו באם להתעסק במסחר יהלומים, לאחר שהיו לו כ"כ הזיקות בפרנסתו הקודמת.