ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקלו

ב"ה, ר"ח טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

בברכה להסתדרות טובה ובשורות טובות בכל האמור ולנחת יהודי חסידותי מכל או"א מבני ביתו שי'.

נ.ב. בעת רצון אזכיר את כולם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

[תרגום חפשי]

זה עתה קיבלתי מכתבכם, ויתן השי"ת שהסתדרותכם בארץ ישראל תהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד. במיוחד בעיקר – לרוות נחת אמיתית מכל אחד מהילדים ומכולם יחד, נחת אמיתית בהתאם לתורתנו הנצחית, לפי פירוש והארת תורת החסידות. ומסירת הנפש שהיתה לכם שם ולילדיכם תוסיף את ברכת ה' בכל הנכתב לעיל.

אני מקוה שבהיותכם במצב שאין צורך במסירת נפש, כל אחד מכם וכל הבאים משם וכל איש ישראל בכל מקום המצאו, יוסיפו במסירותם למסורת היהודית בחיי היום יום.

מה שכתבתם אודות מקום מגורים, הי' טוב אם ילדיכם יקדישו שנתיים בערך ללימוד התורה, כדי להשלים במידת היכולת, וגם – וגם זה חשוב – כדי להוות דוגמא לדור הצעיר בארץ ישראל ובכל העולם עד כמה התורה יקרה בעינינו. ומן הסתם מידע זה יגיע גם לשם ויוסיף התעוררות במסירות שלהם ושל חבריהם ומכריהם.

בהתאם לכך, עוד יותר הגיוני שתתיישבו בנחלת הר חב"ד, מה גם ששם שאלת מקום מגורים יותר קלה לפתרון בכל המובנים.