ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקלז

ב"ה, כ"ד סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת מוסיע תחי'

ברכה ושלום!

[רוסית]

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ניסן מינדל – מזכיר

[תרגום חפשי]

באיחור רב קיבלתי מכתבכם.

יתן השי"ת שתהיינה אצלכם בשורות טובות בכל מה שכתבתם אודותיו.

ובפרט שעומדים אנו בסיום חודש סיון, שבו קיבלו ישראל את התורה לתמיד. והרי כל אלה שהיתה להם מסירת נפש עבור התורה ומצוותי', נותן חודש זה ברכה והצלחה מיוחדת לכל אחד מהם.

בברכת בשורות טובות בכל הכתוב, והסתדרות טובה, לכל אחד באופן הכי טוב לו, ברוחניות ובגשמיות.