ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, זאת חנוכה תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר צבי שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

בברכה להסתדרות טוב ולקביעת עתים בנגלה ובחסידות בכל יום, ולהוספה בזה כהוראות ימי חנוכה אלו, ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

[תרגום חפשי]

במענה על מכתבך, יתן השי"ת שתסתדר מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית בהצלחה, ובסדר הנ"ל, כיון שאצל יהודים העיקר הוא הרוחני ורק אח"כ יש מקום לגשמי. אבל גם גשמיות צריכים להפוך לרוחניות, או בשפת החסידות – מאַכן אַ כלי לאלקות".

ביחס למקצועות הוראה, זה תלוי בהכנה שלכם, באופי של התלמידים וכו'. אבל באופן כללי ללמד שלשה מקצועות נראה הרבה מידי.

במענה לשאלתך אם כשבן אדם נענש או כשרע לו, האם הוא צריך להשתדל להיפטר מזה או שהוא צריך לשאת את זה ללא תלונות – מובן מאליו שכל אחד צריך להשתדל לשפר את מצבו, עאכו"כ קבוצה או עם. והרי זה חלק מהוראות התורה ונשמרתם מאד לנפשותיכם". יחד עם זאת, עד שהוא ישפר את מצבו הוא צריך לשאת זאת ללא תלונות כיון שהכל בעולם הוא בהשגחה פרטית ובצדק וביושר.

הנכתב למעלה אין בו סתירה, כיון שיתכן שהמצב הבלתי נעים הוא סוג של נסיון, ובאמת מסתתר בזה משהו טוב. אבל גם אם זה עונש, אז במקרים רבים אפשר לרכך או אפילו לגמרי לבטל את העונש ע"י תשובה.

אני מקוה שכאשר תשוחח על זה עם משפיע תומכי תמימים, זה יהי' יותר ברור ממה שניתן להעביר במכתב.


מצילום האגרת.

ונשמרתם מאד לנפשותיכם ואתחנן ד, טו.