ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ח' אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת דבורה תחי'

ברכה ושלום!

[רוסית]

בברכה לבשורות טובות ולפורים שמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

[תרגום חפשי]

במענה למכתבכם מא' אדר, שבו אתם כותבים על פעילותכם בהפצת היהדות, ובעיקר בקיום מצוות מעשיות.

היות שזה תלוי באופי האנשים שעליהם צריכים להשפיע, ובמצב שבו הם נמצאים, וכו', יש להתייעץ עם ידידים, היודעים פרטים אלה, או לספר להם עליהם, ויחד לדון על דרך ההשפעה הכי מועילה.

בכל אופן קיימת הבטחת חכמינו ז"ל – דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

יתן ה', שאתם וכל הנמצאים בסביבתכם תמשיכו בפעילות להפצת היהדות יותר ויותר, ושיהי' בהצלחה יותר מן המשוער.

ובמיוחד שחודש אדר הוא אַ מזל'דיקער חודש לישראל בכלל ולהפצת היהדות במיוחד.


י'תקלט

דברים היוצאים מן הלב כו' ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).