ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

[רוסית]

בברכה לפורים שמח ולבשורות טובות.

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבכם מ...

תודה רבה על הבשורות הטובות שאתם כותבים אודותם, בנוגע למשפחתכם ובנוגע ל...

יתן השי"ת, שכל זה יגדל" בהתאם לציוויי תורתנו, הנקראת תורת חיים", זאת אומרת הוראה בחיי היום יום, וכפי שנדרש – מעלין בקודש – שבכל עניני קדושה וטוב אסור להסתפק במה שכבר הושג היום, אלא יש להתעלות למעלה מעלה.

והיות שזוהי דרישת התורה, שניתנה ע"י ה', מובן מאליו, שתביעה זו מתאימה ליכולת שנתן ה' לאלה שהדבר נתבע מהם, כי לא הגיוני להניח שה' ידרוש דבר בלתי אפשרי.

תודה מיוחדת על הבשורה, שהבת שלכם לומדת בסמינר בכפר חב"ד, בהתאם לשיחתנו בהיותה כאן, ואמרתי לה, שאין זה רק הישג בחי' הפרטיים, אלא גם, ובמידה גדולה יותר, ב"זכות הרבים" – דוגמא עבור רבים.

יתן השי"ת, שאת ובעלך תרוו הרבה נחת ממנה ומכל ילדיכם, ותקבלו נחת זו בתנאים טובים ברוחניות ובמובן המילולי.


י'תקמ

מעלין בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.