ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקמא

ב"ה, י"ג אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר בן ציון שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

בברכה להסתדרות טובה ולבשורות טובות ולפורים שמח.

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבכם.

יתן השי"ת שהסתדרותכם בארץ הקודש תהי' בשעה טובה ובשעה מוצלחת, אשר כמובן זה קשור עם חיי יום יום בהתאם לתורתנו הקדושה, שנתן ה' לעמו הקדוש – עם ישראל.

ובמיוחד שאתם וכל אלה שהגיעו משם, בהתנהגותכם בארץ הקודש תראו דוגמא טובה ותשמשו כמורי דרך לאחרים, ובמיוחד לאלה שעדיין לא הגיעו משם וצריכים חיזוק רוחני, לחיות כפי אשר ה' ציווה והורה להם ולנו ולכל ישראל.

וקדושת הארץ מסייעת בכל זה.