ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

[רוסית]

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבכם, יחד עם פרישת השלום ממכם דרך קרוביכם.

יתן השי"ת, שהגעתכם לארץ הקודש תהי' כפי שזה נקרא – עלי' – התעלות בכל עניני קדושה וטוב, כמפורש בתורתנו הקדושה. והיות שאחת ממצוות התורה החשובות היא ואהבת לרעך כמוך, שתשפיעו על קרוביכם, החברות וכו', בכיוון זה. והדרך הטובה ביותר להשפעה היא כשמראים דוגמא טובה.


ואהבת לרעך כמוך קדושים יט, יח.