ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' ניסן, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר שמעון שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור, ולחג הפסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו מכ' אדר,

אקוה, שאין צורך להאריך בהכרח ההתנהגות היומיומית לפי הוראות תורתנו הקדושה, ומה שגם חשוב – מזמן לזמן להעמיק ולהגדיל את הדבר, בכמות ובאיכות – מעלין בקודש.

וכיון שזהו ציווי תורת חיים ותורת אמת, אין ספק שניתנו הכוחות והאפשרויות לקיים ציוויים אלה, כולל גם – בהתאם לכלל גדול בתורה, מצות ואהבת לרעך כמוך, להשפיע על כל הסביבה, שגם הם יחיו כך.

אקוה שאתם יודעים אודות שיעורי חת"ת (חומש, תהלים, תניא) ואתם שומרים אותם בלי נדר, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.


לכלל גדול בתורה, מצות ואהבת לרעך כמוך קדושים יט, יח ובתו"כ ופרש"י עה"פ.

אין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.