ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת רוזה תחי' שלאנסקי

ברכה ושלום!

[רוסית]

 [תרגום חפשי]

זה עתה קיבלתי מכתבה, וכנראה הוא הגיע בדרך הרגילה ולא בדרך האויר.

תודה רבה על האיחולים הטובים, במיוחד אלה הקשורים עם זכרונות העבר, וכמו שאומרים במקרים אלה – העבר הרחוק. והרי בנידון דידן בגלל המהפכות והתהפוכות שעברו מאותם זמנים, המרחק של עבר זה גדול ביותר מן המרחק הנמדד לפי מספר השנים שעברו מאז.

שמחתי לקרוא במכתבה שהיא עסוקה בעבודה יצירתית בשטחה, ומאחל לה הצלחה בזה וכל טוב בכל.

בדרישת שלום, ובאיחול כל טוב.