ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקמט

ב"ה, ז' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

[רוסית]

בברכה.

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו מכ"ח סיון – ואני עונה לו שלא לפי התור, בהתאם לאופי הרציני של הבעי',

1) לפי ציווי התורה הקדושה, יש להזהר ביותר בקשר ללשון הרע, ובמיוחד כאשר זה קשור לכבוד בת ישראל.

2) כאשר זה קשור לחיים האישיים, הזהירות צריכה להיות במידה מקסימלית, והיות שאין כל אדם יכול להיות אובייקטיבי אם הוא מעורב בזה אישית, הרי בשאלת כבוד בת ישראל קיימים דינים מיוחדים בשולחן ערוך. לפיכך יש לפנות לרב ולקבל ממנו פסק מדויק, ועד אז להפסיק לדבר על כך.

3) בנוגע לבעיתכם האישית, היות שהיו תנאים, יש לבקש גם בזה הוראת רב.