ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקנ

ב"ה, ז' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת איידלא תחי'

נחלת הר חב"ד 1173/6

קרית מלאכי

ברכה ושלום!

[רוסית]

בברכה.

[תרגום חפשי]

במענה למכתבם מה-14 ל-6, שבו אתם כותבים על התוכנית לפתוח גן ילדים" לילדים בביתכם, אך לא ציינתם את גיל הילדים, האם זה שייך לילדים המתאימים לגן או גנון או גיל צעיר מזה.

בכלל זוהי תוכנית טובה, אך מובן מעצמו, שהדבר צריך להיות מאורגן כדבעי, ראשית כל בשיתוף פעולה מלא עם אנ"ש בנחלת הר חב"ד, העוסקים בשדה החינוך.

יתן ה' שיהי' לכם הרבה נחת חסידי אמיתי מכל חברי המשפחה, לאורך ימים ושנים טובות.

אני מתפלא שלא התקבלו בשורות אודות ההסתדרות של בנכם זלמן מענדל שי' ועסקנותו, במיוחד בשטחים שאודותם דיברנו כשהוא הי' כאן.