ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

פייגא תחי'

ברכה ושלום!

[רוסית]

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

[תרגום חפשי]

במענה למכתבך אודות נסיעה לחו"ל–

הרי בכלל במקרים כאלה, אם יש ספק בדבר, לא כדאי לצאת מארץ ישראל, ארץ הקודש.

אקוה שאת לומדת במוסדות חב"ד כדרוש ומשפיעה גם על החברות שלך והקרובים לך שגם הן יעשו כך, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, במיוחד כאשר מראים דוגמא חי'.


ודברים היוצאים מן הלב ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).