ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקנב

ב"ה, י"ח תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי'

שלום וברכה!

[רוסית]

 [תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבו, ובעת רצון יזכירו אתכם וכל אלה שאתם כותבים אודותם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע.

יתן ה', שיהיו אצלכם תמיד רק בשורות טובות בכל מה שכתבתם אודותו, גם שכל אחד מכם משתדל לעשות את כל מה שביכולתו בהפצת התורה ומצוותי' במידה המקסימלית.

במיוחד, שזה עתה חגגנו את חג הגאולה די"ב-י"ג תמוז.

באיחול כל טוב.